Ga naar de inhoud

Vanaf 22 juli t/m 1 sept hebben wij een zomerrooster, check de updates Meer info

Schouderblessures

Deskundige begeleiding voor een gezonde schouderfunctie

Beweeg vrij zonder schouderklachten

Schouderblessures komen veel voor en kunnen erg beperkend zijn in dagelijks handelen en sport. Het schoudergewricht bestaat uit een aantal gewrichten, waarbij in alle richtingen grote en gecombineerde beweging mogelijk zijn. Voor het dagelijks leven en sporten is dit erg functioneel. Aangezien de kop van het schoudergewricht veel groter is dan de kom van het gewricht zijn er er vele spieren en banden rondom het gewricht om deze te stabiliseren. De grote bewegelijkheid van de schouder in combinatie met de vele spieren, pezen en banden maakt de schouder ook kwetsbaar voor vele verschillende blessures.

Door de complexiteit van de schouder is een goede diagnose een grote uitdaging. Onze schouder fysiotherapeut is sterk in het achterhalen van de oorzaak van de klachten en het behandelen hiervan.

Inklemming (impingement)

Hierbij spreken we van een impingement (inklemming). Het schoudergewricht bestaat uit de kop en de kom met aan de achterzijde het schouderblad. Het uiteinde van het schouderblad vormt boven de kop en de kom het ‘dakje’ van het schoudergewricht. Onder dit ‘schouderdakje’ loopt een belangrijke schouderspier (m.supraspinatus) welke bij schade of irritatie kan toenemen in volume. Aangezien de ruimte onder het ‘schouderdakje’ maar minimaal is kan deze spier tijdens het heffen van de schouder klem komen te zitten onder het ‘schouderdakje’, hierbij spreken we dan van een impingment of inklemming. Deze bewegingen kunnen dan uiterst pijnlijk zijn. Samen met de m.supraspinatus ligt de slijmbeurs onder het ‘schouderdakje’, deze slijmbeurs kan door overmatige druk ook toenemen in volume met hetzelfde gevolg, een impingement.

Oorzaken inklemming
 • Schade of irritatie van de schouderspieren en/of pezen
 • Toename van volume van de slijmbeurs
 • Verminderde stabiliteit van de schouder, waardoor overmatige bewegingen in de schouder
 • Spieren en pezen worden overbelast en nemen toe in volume
 • Spieren of pezen kunnen door de ruime bewegingen inklemmen in het gewicht
 • Verminderde struring van de spieren rondom het schouderblad (zie schouderbladklachten
Stellen van de diagnose
 • Het verhaal, de analyse en een goed lichamelijk onderzoek door de fysiotherapeut kunnen we een goede uitspraak doen over of klachten te maken hebben met inklemmingsklachten
 • Echografie heeft een sterke toegevoegde waarde wij alle schouderklachten en kan een inklemming of beschadiging goed aantonen
Behandelmethoden
 • Mobilisaties van het schoudergewricht, de ribben en nek/borstwervels
 • Oefentherapie gericht op de aangedane spieren, coördinatie, kracht en stabiliteit
 • Shockwave therapie
 • Dry needling, gericht op de pijnpunten rondom de schouder

Schouderbladklachten

Het schouderblad is een belangrijk botstuk tijdens het bewegen en stabiliseren van het schoudergewricht. Tijdens alle bewegingen van de schouder moet het schouderblad ritmisch meebewegen om alle bewegingen gecontroleerd, gestabiliseerd en zonder problemen te laten verlopen. Een groot aantal spieren rondom het schouderblad maken dit mogelijk. Indien de spieren van het schouderblad niet goed functioneren, geïrriteerd of beschadigd raken kan dit grote gevolgen hebben voor de functie van de schouder.

Klachten die kunnen ontstaan door foutief bewegen van het schouderblad
 • Pijnklachten in de nek en schouder door overbelasting van spieren
 • Inklemming van de schouderspieren of slijmbeurs (zie inklemming)
 • Instabiliteit van de schouder (zie instabiliteit)
 • Pijn tijdens bewegen van de schouder, met name bij sportactiviteiten
 • Veranderde stand van het schouderblad in rust en beweging
Behandeling
 • Oefentherapie ter verbetering van stabiliteit en coördinatie van de schouderblad spieren
 • Opheffen van beperkingen in de bewegingen van de wervelkolom en ribben
 • Houdingsverbetering
 • Dry needling (afname pijnpunten die zijn ontstaan)
 • Medical taping

Peesirritatie

Een peesirritatie van de schouder kom erg veel voor, klachten kunnen zich presenteren in jonge sporters tot de oudere persoon, sporter of niet-sporter. Klachten treden veelal op tussen het de 40-60 jaar. Dit heeft voornamelijk te maken met een afname van belastbaarheid van de schouder en hormoonveranderingen in het lichaam (voornamelijk bij vrouwen). De oorzaak van deze klachten zijn erg divers en dan ook een uitdaging om te achterhalen. Uitgebreide en gerichte diagnostiek is dan ook een must

Oorzaken van een peesirritatie in de schouder
 • Val op de schouder
 • (Langdurige) overbelasting
 • Leeftijdsgerelateerd
 • Foutief bewegen schouderblad (zie schouderbladklachten)
 • Instabiliteit (zie instabiliteit)
 • Verminderde mobiliteit nekgewricht, schoudergewricht en/ of ribben
Behandelmethoden
 • Mobilisaties van het schoudergewricht, de ribben en nek/borstwervels
 • Oefentherapie gericht op de aangedane spieren, coördinatie, kracht en stabiliteit
 • Shockwave therapie
 • Dry needling, gericht op de pijnpunten rondom de schouder

Instabiliteit schouder

De schouder is het meest beweegbare gewricht van het lichaam. Het gewricht bestaat uit een kop en een kom, waarin de schouder beweegt. De kom van de schouder is aanzienlijk kleiner dan de kop, om de kop goed in de kom te houden liggen er vele spieren, pezen,  gewrichtsbanden en kaspel rondom het gewricht.

Door een trauma kan het zijn dat je schouder toch uit de kom raken (luxatie),  of de kop kan gedeeltelijk uit de kom raken (subluxatie). Door deze luxatie kunnen de stabiliteit spieren rondom je schouder (Rotator cuff spieren) of je gewrichtskapsel en gewrichtsbanden beschadigd raken. Deze beschadiging zorgt ervoor dat de banden en het kapsel (meestal voorzijde schouder) uitgerekt worden. Door de verrekking van deze structuren kan de kop niet meer goed worden gestabiliseerd in de kom en zorgt bij bewegen voor pijnklachten of instabiliteit in de schouder.

Echter kan het erfelijk bepaald zijn dat bepaalde banden of kapsels minder sterk zijn, ook hierbij kan sportfysiotherapie goed helpen.

Stellen van de diagnose
 • Het verhaal, de analyse en een goed lichamelijk onderzoek door de fysiotherapeut kunnen we een goede uitspraak doen over de aanwezigheid van schouder instabiliteit
Behandelmethoden

Tijdens de behandeling zal voornamelijk aandacht besteed worden aan het herwinnen van de stabiliteit van de schouder, door;

 • Training van de stabiliserende spieren rondom de schouder
 • Training van de schouderblad spieren
 • Behandeling van pijnpunten die zijn ontstaan
 • Medical taping ter stabilisatie van de schouder (beginfase)

Slijmbeurs ontsteking

Rondom elk gewricht van het lichaam waar wrijving ontstaat liggen één of meerdere slijmbeurzen. Slijmbeurzen zijn zakjes met gewrichtsvloeistof welke vrijkomt tijdens beweging om botstructuren en pezen pijnvrij langs elkaar te kunnen laten bewegen. Indien een slijmbeurs geïrriteerd raakt zal deze toenemen in volume en in veel gevallen voor pijnklachten zorgen. De belangrijkste slijmbeurs van de schouder ligt onder het ‘schouderdakje’ (zie inklemming). Indien deze slijmbeurs toeneemt in volume kan dit voor een inklemming tot gevolg hebben tijdens beweging, dit kan erg pijnlijk zijn.

Een slijmbeurs ontsteking ontstaat nooit uit zichzelf, er moet een reden zijn voor overprikkeling van de slijmbeurs, het lokaal behandelen van de slijmbeurs heeft dan ook in de meeste gevallen niet het gewenste resultaat. De oorzaak moet worden achterhaald en worden behandeld

Mogelijke oorzaken ziujn;
 • Overbelasting van de schouder, waardoor verdikking schouderspieren
 • Foutieve bewegingen van het schouderblad
 • Veel vallen op de schouder (bv keepers)
 • Instabiliteit van het schoudergewricht
 • Verminderde beweeglijkheid van de nek, schouder, ribben of borstwervel
Stellen van de diagnose
 • Het verhaal, de analyse en een goed lichamelijk onderzoek door de fysiotherapeut kunnen we een goede uitspraak doen over de aanwezigheid van een slijmbeursontsteking
 • Echografie is zeer goed inzetbaar om de aan- of afwezigheid van een slijmbeursontsteking aan te tonen
Behandelmethoden

Tijdens de behandeling zal voornamelijk aandacht besteed worden aan het herwinnen van de stabiliteit van de schouder, door;

Frozen shoulder

Bij een frozen shoulder (bevroren schouder) is er vaak een ontsteking of irritatie van het kapsel van het schoudergewricht. Het kapsel wordt dik en trekt aan waardoor de ruimte voor beweging van de bovenarm afneemt. De aandoening kan zich aan één schouder voordoen of zich ook naar de andere schouder uitbreiden.

Er zijn indicaties en risico’s factoren die de kans op een ‘frozen shoulder’ kunnen vergroten
 • Voornamelijk vrouwen, tussen 40-70 jaar
 • Diabetes of schildklierproblemen, hartaandoeningen,
 • Eerder schouderletsel/operatie na schouder- of bovenarmbreuk waardoor het kapsel is gaan ontsteken
 • Auto immuunziekten,
 • Immobilisatie, bij een eerder ontstaande impingement klacht waarbij de m. supraspinatus en de bursae onstoken zijn geraakt. Die ontsteking kan zijn overgedragen aan het kapsel.

De pijn die samengaat met een frozen shoulder, kan zeurend zijn en/of stekend. De pijn kan continu zijn of aanvalsgewijs (vooral ’s nachts) optreden en bevindt zich aan de buitenkant van de schouder en vaak in de bovenarm. De schouder kan niet goed bewogen worden, ook niet als een ander dit probeert. Dit laat zich vooral voelen bij activiteiten als aan- en uitkleden, als u iets uit een hoge kast wilt pakken en bij autorijden.

Symptomen die vaak voorkomen

Pijnlijke stadium (freezing), duur 2-9 maand

 • Scherpe pijn bij bewegen, toenemende pijn in rust, ook ’s nachts
 • Pijn is moeilijk te lokaliseren
 • Toenemende stijfheid, afnemende bewegelijkheid
 • Spierspasme

Adhesieve stadium (frozen), duur 4 tot 12 maand

 • Minder pijn bij beweging en in rust
 • Maximale stijfheid, extreem beperkte bewegelijkheid
 • Vervelend gevoel bij maximale bewegingsuitslag

Herstel stadium (thawing), duur 5 tot 16 maand.

 • Afnemende pijn
 • Afnemende stijfheid, toenemende bewegelijkheid
 • Herstel is spontaan, maar vaak incompleet
Stellen van de diagnose
 • Het verhaal, de analyse en een goed lichamelijk onderzoek door de fysiotherapeut kunnen we een goede uitspraak doen over de aanwezigheid van een frozen shoulder.
Behandelmethoden

De behandeling richt zich meer op het behoud van de beweeglijkheid van de schouder, het proces zal zijn fases moeten doorlopen maar door fysiotherapie kan de mobiliteit zo optimaal mogelijk gehouden worden. Daarnaast ontstaan vele pijnpunten rondom de schouder, welke middels triggerpoint behandeling en dry needling goed kunnen worden bestreden.

Kom van je klachten af

Maak een afspraak

Voorkom dat klachten erger worden en laat ze controleren door een van onze ervaren fysiotherapeuten. Neem nu contact met ons op om een afspraak te plannen en werk samen met ons aan een oplossing voor jouw klachten. Door tijdig professionele hulp in te schakelen, kunnen we samen verdere complicaties voorkomen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.