Ga naar de inhoud

Vanaf 22 juli t/m 1 sept hebben wij een zomerrooster, check de updates Meer info

Algemene voorwaarden

Fysiotherapie

 1. Binnen de praktijk gedragen wij ons allemaal volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 2. In dit gebouw en in de directe omgeving van de ingang wordt niet gerookt.
 3. Fysio2Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen en/of bezittingen van bezoekers in of om dit gebouw. Waardevolle zaken laat u zoveel mogelijk thuis.
 4. U bent op tijd aanwezig voor uw afspraken.
 5. Bij de eerste afspraak/screening brengt u uw legitimatiebewijs mee.
 6. Bij verhindering meldt u zich minimaal 24 uur van tevoren af. Afmelden kan zowel telefonisch als per e-mail via info@fysio2fit.nl. Als u niet op tijd afzegt, dan brengen wij de geannuleerde behandeling bij u in rekening. Deze nota kan niet worden ingediend bij uw verzekeraar.
 7. U schakelt voor het betreden van de behandelruimte uw mobiele telefoon uit/ c.q. op stil.
 8. U brengt bij elke behandeling een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee.
 9. U bent voor elke behandeling gewassen/hygiënisch.
 10. Bij binnenkomst neemt u plaats in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut haalt u op.
 11. Alleen de fysiotherapeut bedient de apparatuur en de computer.
 12. De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van klanten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 13. In geval van calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op.
 14. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw aantal te vergoeden behandelingen. Lees zelf uw polisvoorwaarden na over de mate van vergoeding. Wij kunnen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
 15. Uw fysiotherapeut is geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister.
 16. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
 17. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
 18. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 19. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 20. U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 21. U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.

Fitness

Lidmaatschap

 • Fysio2Fit biedt een keuze uit meerdere abonnementen, een abonnement is gekoppeld aan een type les of verschillende lessen. Check dus goed of je het juiste abonnement aanschaft. De informatie ziet u in de shop.
 • Alle lessen binnen Fysio2Fit vinden plaats op afgesproken tijdstippen. Het rooster is binnen de app in kalender te raadplegen.
 • Lessen dienen minimaal 2 uren van tevoren via de app te worden afgezegd. In geval van later afmelden zal de les in mindering worden gebracht op het lestegoed.
 • Indien er extra lessen worden afgenomen ten opzichte van het lestegoed/abonnementsvorm zullen deze lessen in rekening worden gebracht. Tarieven zijn te vinden op de website onder tarieven.
 • Bij alle abonnementen wordt inschrijfgeld gehanteerd.
 • Ongeoorloofd mensen toegang verlenen tot de sportschool zonder dat diegene lid is wordt gezien als misdrijf en zal gemeld worden bij de politie. Ook zal er een boete worden opgelegd van EUR 350,- per overtreding.

Contributie

 • Het lidmaatschap dient via automatische afschrijving te worden betaald.
 • Het abonnementsgeld wordt via automatische machtiging maandelijks voldaan tussen de 5e en 10e van de maand. Betalingen worden vooraf gedaan over de lopende maand (incasso van 5 januari is voor het lidmaatschap van januari).
 • Wijzigingen van wettelijke tarieven zoals het Btw-tarief worden doorberekend in de contributieprijs.

Beëindiging van het lidmaatschap

 • Voor Jeugd, Basis, Plus en Top abonnementen kunt u na de eerste drie maanden maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand, dit dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar personaltraining@fysio2fit.nl.
 • Ieder lid kan zijn abonnement gedurende een langere tijd bevriezen wegens bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of het moeten ondergaan van een operatie. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden via personaltraining@fysio2fit.nl, inclusief de reden voor de pauzering.

Pauzeringen
Bij blessures of langdurige ziekte is het mogelijk je abonnement te pauzeren. In andere gevallen is dit niet mogelijk. Bij een pauzering moet er altijd een einddatum vermeld worden die telkens verlengd kan worden, mocht het sporten nog niet willen.

Personal Training
Indien een lid een TOP-abonnement heeft afgesloten maakt het lid na de intake en het toewijzen van de Personal Trainer zelf vervolgafspraken met de Personal Trainer. Een afspraak kan maximaal 24uur van tevoren worden afgezegd. Daarna zal de training niet meer verplaatst kunnen worden en zal de credit voor die les worden afgeschreven. Het lid heeft dan wel de mogelijkheid om voor die keer zelf vrij te komen sporten of deel te nemen aan een groepsles.

Aansprakelijkheid

 • Gezien het feit dat het management zijn/haar aanvraag voor het lidmaatschap van het bedrijf honoreert en dat hij/zij lid wordt en blijft van Fysio2Fit gaat het lid ermee akkoord dat: Fysio2Fit, noch de werknemers of het management van het bedrijf aansprakelijk zijn voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van leden of introducés van leden of goederen die door leden of introducés van leden naar het terrein van Fysio2Fit zijn meegebracht, welke plaatsvindt op het terrein van Fysio2Fit, tenzij veroorzaakt door nalatigheid van het de werknemers of management van Fysio2Fit.
 • Fysio2Fit, noch de werknemers of het management van het bedrijf zijn verantwoordelijk voor overlijden, persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt op het terrein van Fysio2Fit of welke plaats vindt als gevolg van het gebruik van de faciliteiten en/of apparatuur die wordt aangeboden door Fysio2Fit, behalve voor zover deze overlijden, dit persoonlijk letsel of deze ziekte het gevolg is van nalatigheid of verzuim door de werknemers of het management van Fysio2Fit.

Conditie van het lid

 • Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke- en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/ haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
 • Het lid zal geen gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

Kleding

 • Bij gebruik van de sportfaciliteiten bij Fysio2Fit is gebruik van een handdoek, schone sportkleding en schone sportschoenen om hygiënische redenen verplicht. Bij Fysio2Fit is het verplicht om buik bedekkende kleding te dragen. Hierbij is een croptop of sport-BH dus niet toegestaan.

Overig

 • Groepslessen zullen bij minder dan 5 personen geen doorgang vinden. Bij plotseling onvoorziene (privé) omstandigheden van instructeurs wordt alle moeite gedaan vervanging te vinden of een alternatieve les aan te bieden. Indien dit in het uiterste geval niet lukt, vervalt de les. Bij uitval van lessen kunt u geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden.