Klachtenregeling

In fysiotherapiepraktijk Fysio2Fit streven we naar het bieden van optimale kwaliteit aan de patiënt. Mocht u toch een klacht hebben over uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende drie opties:

1: Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.
2: Een schriftelijke klacht indienen
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door het online klachtenformulier op de website in te vullen. Het is ook mogelijk om per post een anonieme klacht in te dienen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:
  • De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
  • Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
  • Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat
3: De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor FysiotherapieIndien
Indien uw klacht door middel van deze twee opties niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten. De beroepsvereniging is het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.