Huisreglementen

 • Binnen de praktijk gedragen wij ons allemaal volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • In dit gebouw en in de directe omgeving van de ingang wordt niet gerookt.
 • Fysio2Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen en/of bezittingen van bezoeker in of om dit gebouw. Waardevolle zaken laat u zoveel mogelijk thuis.
 • U bent op tijd aanwezig voor uw afspraken.
 • Bij de eerste afspraak/screening brengt u uw legitimatiebewijs mee.
 • Bij verhindering meldt u zich minimaal 24 uur van te voren af. Afmelden kan zowel telefonisch als per mail via info@fysio2fit.nl. Als u niet op tijd afzegt, dan brengen wij de geannuleerde behandeling bij u in rekening. Deze nota kan niet worden ingediend bij uw verzekeraar.
 • U schakelt voor het betreden van de behandelruimte uw mobiele telefoon uit/ c.q. op stil.
 • U brengt bij elke behandeling een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee.
 • U bent voor elke behandeling gewassen/hygiënisch.
 • Bij binnenkomst neemt u plaats in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut haalt u op.
 • Alleen de fysiotherapeut bedient de apparatuur en de computer.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van klanten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw aantal te vergoeden behandelingen Lees zelf uw polisvoorwaarden na over de mate van vergoeding. Wij kunnen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw fysiotherapeut is geregistreerd in het BIGregister en in het Centraal Kwaliteitsregister.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.