Werkwijze

Fysio2Fit maakt veel gebruik van oefentherapie, bij de meeste blessures zorgt dit namelijk voor het beste herstel. De oefeningen bestaan voornamelijk uit functionele training. Functionele training is training zonder apparatuur, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van losse oefenmaterialen en het eigen lichaamsgewicht. Deze manier van oefenen komt het dichtste bij de dagelijkse activiteiten, waardoor het effect van de therapie groter zal zijn.

Eerste Afspraak

Tijdens de eerste afspraak fysiotherapie worden eerst alle relevante gegevens van de cliënt genoteerd welke benodigd zijn voor vergoeding bij de zorgverzekeraar. Vervolgens starten we met de screening.

Screening

Als u zonder verwijzing van de arts komt zal een screening plaatsvinden om te beoordelen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent of dat u toch eerst moet worden gezien door een arts. Indien de fysiotherapeut de beoordeling maakt dat fysiotherapie is geïndiceerd wordt overgegaan naar de intake.

Intake

De intake is een vraaggesprek (anamnese) waarin de ervaren problemen van de cliënt en het ontstaan van de klachten in kaart worden gebracht. De hulpvraag van de cliënt komt duidelijk naar voren.

Onderzoek

Tijdens het lichamelijke onderzoek worden veelal actieve als passieve testen gecombineerd om de aanwezige klachten en de onderliggende oorzaak van de klachten te achterhalen. In combinatie met het vraaggesprek wordt een fysiotherapeutische diagnose geformuleerd.

Indien de klacht binnen het domein van de fysiotherapeut valt wordt een afspraak gemaakt voor de eerste behandeling. Indien de klacht buiten het domein van de fysiotherapeut valt wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts.