Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. De basis voor bewegen wordt al op zeer jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontdekken kinderen hun zintuigen en hun motoriek, waardoor ze leren. Soms duurt de gebruikelijke motoriek wat langer of wijkt het af van het normaal, hier kan een kinderfysiotherapeut vaak bij helpen.

De kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er altijd gewerkt volgens een uitgebreid behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Vaak zijn het de ouders die zich ongerust maken over de ontwikkeling van hun kindje, maar ook artsen, consultatiebureaus, leerkrachten en kraamverzorgers spelen hierin een belangrijke signalerende rol. Bij een niet-pluis gevoel, is het altijd goed om contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut. Deze kan advies geven en waar nodig is gestandaardiseerde testen afnemen om de motoriek in kaart te brengen.

Veel voorkomende problematiek waarbij een kinderfysiotherapeut kan helpen:

 • Voorkeurshouding, zuigelingen asymmetrie
 • Trage motorische ontwikkeling van de mijlpalen
 • Tenenlopen
 • Aangeboren hersenbeschadiging, Erps Parese, dysmaturiteit
 • Orthopedische problemen
 • Mentale retardatie
 • Onhandige motoriek (niet mee kunnen in de gymles/zwemles of bij buitenspelen, vaak iets laten vallen)
 • Opvallend looppatroon, veelvuldig vallen of onrust in bewegen
 • Schrijfproblematiek, foutieve pengreep of niet leesbaar handschrift
 • DCD
 • Sportletsels
 • Houdingsproblematiek

Kinderfysiotherapie wordt eigenlijk altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Als u twijfels heeft over het functioneren of de ontwikkeling van uw kind, neem dan gerust contact met ons op!