Algemene voorwaarden Fitness

Lidmaatschap

– Fysio2Fit biedt een keuze uit meerdere abonnementen, een abonnement is gekoppeld aan een type les of verschillende lessen. Check dus goed of je het juiste abonnement aanschaft. Tevens is het mogelijk een strippenkaart aan te schaffen voor bepaalde lessen. De informatie ziet u in de shop.

– Alle lessen binnen Fysio2Fit vinden plaats op afgesproken tijdstippen. Het rooster is binnen de app in kalender te raadplegen.

– Lessen dienen minimaal 2 uren van tevoren via de app te worden afgezegd. In geval van later afmelden zal de les in mindering worden gebracht op het lestegoed.

– Indien er extra lessen worden afgenomen ten opzichte van het lestegoed/abonnementsvorm zullen deze lessen in rekening worden gebracht. Tarieven zijn te vinden op de website onder tarieven.

– Bij alle abonnementen wordt inschrijfgeld gehanteerd.

Contributie

– Het lidmaatschap dient via automatische afschrijving te worden betaald.

– Het abonnementsgeld wordt via automatische machtiging maandelijks voldaan tussen de 5e en 10e van de maand. Betalingen worden vooraf gedaan over de lopende maand (incasso van 5 januari is voor het lidmaatschap van januari).

– Wijzigingen van wettelijke tarieven zoals het Btw-tarief worden doorberekend in de contributieprijs.

Beëindiging van het lidmaatschap

– Voor Jeugd, Basis, Plus en Top abonnementen kunt u na de eerste drie maanden maandelijks opzeggen.

– Ieder lid kan zijn abonnement gedurende een langere tijd bevriezen wegens bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of het moeten ondergaan van een operatie. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden via personaltraining@fysio2fit.nl, inclusief de reden voor de pauzering.

Aansprakelijkheid

– Gezien het feit dat het management zijn/haar aanvraag voor het lidmaatschap van het bedrijf honoreert en dat hij/zij lid wordt en blijft van Fysio2Fit gaat het lid ermee akkoord dat: Fysio2Fit, noch de werknemers of het management van het bedrijf niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van leden of introducés van leden of goederen die door leden of introducés van leden naar het terrein van Fysio2Fit zijn meegebracht, welke plaatsvindt op het terrein van Fysio2Fit, tenzij veroorzaakt door nalatigheid van het de werknemers of management van Fysio2Fit.

– Fysio2Fit, noch de werknemers of het management van het bedrijf zijn niet verantwoordelijk voor overlijden, persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt op het terrein van Fysio2Fit of welke plaats vindt als gevolg van het gebruik van de faciliteiten en/of apparatuur die wordt aangeboden door Fysio2Fit, behalve voor zover deze overlijden, dit persoonlijk letsel of deze ziekte het gevolg is van nalatigheid of verzuim door de werknemers of het management van Fysio2Fit.

Conditie van het lid

– Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke- en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/ haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

– Het lid zal geen gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

Kleding

– Bij gebruik van de sportfaciliteiten bij Fysio2Fit is gebruik van een handdoek, schone sportkleding en schone sportschoenen om hygiënische redenen verplicht.

Overig

– Groepslessen zullen bij minder dan 5 personen geen doorgang vinden. Bij plotseling onvoorziene (privé) omstandigheden van instructeurs wordt alle moeite gedaan vervanging te vinden of een alternatieve les aan te bieden. Indien dit in het uiterste geval niet lukt, vervalt de les. Bij uitval van lessen kunt u geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden.